Media Planning

17. 02. 28
posted by: Super User
Hits: 1166

Planowanie mediów a zadania domów mediowych

Media planning nazywane bywa również w języku polskim planowaniem mediów, tego typu działaniami zajmują się domy mediowe, których zadaniem jest takie zaplanowanie emisji reklam w poszczególnych typach mediów, aby były one dostosowane do budżetu przeznaczonego na kampanie mediową oraz osiągnęły zamierzone cele medialne, reklamowe i marketingowe. Domy mediowe zajmują się przede wszystkim prowadzeniem kampanii ATL, czyli above the line. ATL jest zwrotem używanym w odniesieniu do kampanii prowadzonych w mediach tradycyjnych.

 

Elementy planowania mediów

W planowaniu mediów znaczenie ma wiele składowych, po pierwsze należy przeprowadzić analizę rynku mediów i oddziaływania danego medium, zbadać otoczenie rynkowe, określić grupę docelową i cele kampanii – wiele z tych informacji zawartych jest w tak zwanym briefie mediowym.

 

Zanim zaczniesz, czyli słów kilka o brefie mediowym

Nim dom mediowy rozpocznie przygotowywanie strategii medialnej musi zapoznać się z dostarczonym przez klienta briefem mediowym. Jest to dokument, w którym należy określić:

  • przedmiot kampanii: czy dotyczy ona firmy, produktu czy marki,

  • cele kampanii, czyli założenia, które chce osiągnąć klient poprzez prowadzoną kampanie,

  • produkt kampanii, czyli przedmiot, usługa, promocja, itp.,

  • grupa docelowa – do kogo ma dotrzeć kampania,

  • czas trwania kampanii

  • charakter kampanii

  • preferencje klienta

 

Analiza podstawą sukcesu media plannera

Stworzenie kampanii mediowej musi zostać poprzedzone również szeregiem analiz, prześwietlone powinny zostać rynek mediów, konkurencja oraz grupa docelowa kampanii.

 

W analizie mediów brane są pod uwagę takie elementy jak wydatki na reklamę w danym medium, udział tego medium w rynku, odbiorcy danego medium oraz ogólne trendy na rynku mediowym.

 

W ramach analizy konkurencji badane są działania konkurencyjnych marek i firm w zakresie komunikacji i kampanii mediowych, przeznaczane na nią budżety oraz okresy, w których są prowadzone.

 

Analiza grupy docelowej to szczegółowe określenie kto ma być odbiorcą reklamy, jakie są jego cechy charakterystyczne, jakie ma przyzwyczajenia, preferencje i z jakich mediów korzysta najczęściej.

 

Strategia mediowa i plan mediowy

Po dokonaniu tych wszystkich analiz przychodzi czas na stworzenie strategii mediowej, czyli zaplanowanie komunikacji w mediach oraz wybór mediów. Szczegółowo jakie media zostaną wykorzystane w kampanii, jakie będą nośniki reklamy i ich format, jak długo kampania potrwa, jakie będą jej koszty oraz oczekiwane parametry medialne – to elementy, które zawarte są w planie mediowym.

 

Zakup mediów

 

Gdy strategia i plan mediowy zostaną zaakceptowane następuje zakup mediów, czyli negocjacje z wybranymi mediami na temat kosztów, czasu i miejsca realizacji kampanii. Ostatnim etapem kampanii mediowej jest analiza jej efektów.  

Content marketing


Content marketing polega na tworzeniu wartościowych i angażujących dla odbiorcy treści. Chodzi zatem o to, by dostarczyć ściśle określonej i zainteresowanej wąską tematyką grupie odbiorców jak najwartościowszych z ich punktu widzenia treści. Ten rodzaj marketingu nastawiony jest na działania długofalowe, na pozyskiwanie uwagi odbiorców, budowanie ich zaufania, a dopiero w efekcie sprzedaż. Istnieje wiele form uprawiania kontent marketingu, wśród najważniejszych należy wymienić między innymi: artykuły, poradniki, bezpłatne ebooki, video, webinaria, infografiki, podcasty, recenzje, wywiady, teksty eksperckie czy raporty.

 

Analityk internetowy pilnie poszukiwany!

Ostatnimi czasy wiele mówi się o powstaniu nowych zawodów takich jak analityk danych czy analityk internetowy, są to ludzie coraz bardziej poszukiwani, ale czym tak naprawdę się zajmują?

Analityka internetowa polega na gromadzeniu danych na temat użytkowników strony www, ich odpowiedniej kategoryzacji, sortowaniu oraz analizie, na podstawie wysnuwa się istotne dla marketingu wnioski, które umożliwiają weryfikację kierunku dotychczasowych działań oraz wprowadzenie istotnych biznesowo zmian.